ง่าย
ที่นั่น 16 ชั่วโมง
ง่าย

Ana Paula Ramalho da Silva Jacuru

15 ประเด็นที่
โดย Ana Paula Ramalho da Silva Jacuru...
ง่าย
ที่นั่น 16 ชั่วโมง
ง่าย

Gramática

20 ประเด็นที่
โดย Silva
ปกติ
ที่นั่น 1 วัน
ปกติ

les prénoms

5 ประเด็นที่
โดย Titoupro
ปกติ
ที่นั่น 5 ปี
ปกติ

Orthographe

20 ประเด็นที่
โดย VALLY77
ปกติ
ที่นั่น 3 วัน
ปกติ

Harry Potter & School (lockdown!)

20 ประเด็นที่
โดย rostand6YD
ง่าย
ที่นั่น 5 ปี
ง่าย

Langage SMS

5 ประเด็นที่
โดย Lenaetflavie
ง่าย
ที่นั่น 5 วัน
ง่าย

Nom commun, Nom propre, Déterminant et piège

15 ประเด็นที่
โดย CE2CM1Lea
ยาก
ที่นั่น 5 ปี
ยาก

Langue française

10 ประเด็นที่
โดย Zany
ปกติ
ที่นั่น 2 วัน
ปกติ

Trouver la syllabe

10 ประเด็นที่
โดย Seriesmimi
ปกติ
ที่นั่น 1 ปี
ปกติ

Grammaire et orthographe

10 ประเด็นที่
โดย patou0810
ปกติ
ที่นั่น 3 ปี
ปกติ

Langage SMS

9 ประเด็นที่
โดย elpri
ปกติ
ที่นั่น 1 สัปดาห์
ปกติ

Les dictons et proverbes de France (27) - 12A

8 ประเด็นที่
โดย keke33000
ปกติ
ที่นั่น 1 สัปดาห์
ปกติ

Les mots se terminant par -dent

10 ประเด็นที่
โดย Zero
ปกติ
ที่นั่น 7 ปี
ปกติ

Vocabulaire français

10 ประเด็นที่
โดย aiglenoir
ยาก
ที่นั่น 6 ปี
ยาก

Crois-tu être bon en français

6 ประเด็นที่
โดย Lilou0506
ง่าย
ที่นั่น 4 เดือน
ง่าย

Métiers et professions

20 ประเด็นที่
โดย lemonde
ปกติ
ที่นั่น 6 ปี
ปกติ

Les compléments circonstanciels

5 ประเด็นที่
โดย jeauis
ง่าย
ที่นั่น 3 ปี
ง่าย

Prénom de fille, de garçon ou mixte ?

20 ประเด็นที่
โดย Sasou2345
ง่าย
ที่นั่น 22 ชั่วโมง
ง่าย

FrançaisSessad

5 ประเด็นที่
โดย MyriamSESSAD
ง่าย
ที่นั่น 1 สัปดาห์
ง่าย

Avant ou Après ? (8)

10 ประเด็นที่
โดย Zero
ง่าย
ที่นั่น 9 ปี
ง่าย

Finissez ces expressions

10 ประเด็นที่
โดย elodelu
ง่าย
ที่นั่น 8 ปี
ง่าย

Définitions, synonymes et orthographe

10 ประเด็นที่
โดย elodelu
ง่าย
ที่นั่น 8 ปี
ง่าย

Quelle est la bonne orthographe ?

9 ประเด็นที่
โดย leopard
ยาก
ที่นั่น 7 วัน
ยาก

Les allographes

10 ประเด็นที่
โดย Zero
ง่าย
ที่นั่น 1 เดือน
ง่าย

Les mots

10 ประเด็นที่
โดย c.descamps
ปกติ
ที่นั่น 5 ปี
ปกติ

Les figures de style - Français - 3ème

8 ประเด็นที่
โดย FlyingCookie
ปกติ
ที่นั่น 3 เดือน
ปกติ

De l'Anglais au Français

20 ประเด็นที่
โดย Dlez
ปกติ
ที่นั่น 2 ปี
ปกติ

Le langage sms franglais (français&anglais)#1

6 ประเด็นที่
โดย Marie_63000
ปกติ
ที่นั่น 3 สัปดาห์ที่
ปกติ

Mots se terminant par "ie" - 12A

8 ประเด็นที่
โดย keke33000
ง่าย
ที่นั่น 7 ปี
ง่าย

Sur le langage sms

5 ประเด็นที่
โดย ruby
ปกติ
ที่นั่น 2 สัปดาห์ที่
ปกติ

Conjuguer

6 ประเด็นที่
โดย Le maître ILIAN
ง่าย
ที่นั่น 2 ปี
ง่าย

L'accueil téléphonique et vous

9 ประเด็นที่
โดย CD03
ปกติ
ที่นั่น 3 เดือน
ปกติ

Prénoms dans les expressions

10 ประเด็นที่
โดย Dlez
ง่าย
ที่นั่น 1 สัปดาห์
ง่าย

Le conditionnel présent

5 ประเด็นที่
โดย lafhail
ง่าย
ที่นั่น 9 ปี
ง่าย

Le français

8 ประเด็นที่
โดย leopard
ปกติ
ที่นั่น 1 เดือน
ปกติ

Parties du corps

5 ประเด็นที่
โดย Triflu
ยาก
ที่นั่น 4 ปี
ยาก

English

10 ประเด็นที่
โดย Winnie04
ปกติ
ที่นั่น 6 ปี
ปกติ

Bonne orthographe ou pas ?

11 ประเด็นที่
โดย HoangBao
ง่าย
ที่นั่น 2 เดือน
ง่าย

Langage SMS #1

18 ประเด็นที่
โดย Play91
ยาก
ที่นั่น 3 ปี
ยาก

Vocabulaire français

20 ประเด็นที่
โดย Zany