ปกติ
ที่นั่น 2 ปี
ปกติ

Blind Test : 2016-2017

11 ประเด็นที่
โดย lenny37
ง่าย
ที่นั่น 2 ปี
ง่าย

Blind Test : Dessins animés

15 ประเด็นที่
โดย Makarita_10
ง่าย
ที่นั่น 3 ปี
ง่าย

Blind Test : Qui chante quoi ?

7 ประเด็นที่
โดย Carlas
ง่าย
ที่นั่น 5 ปี
ง่าย

Blind Test : Disney

10 ประเด็นที่
โดย elodelu
ยาก
ที่นั่น 2 ปี
ยาก

Blind Test : Rap français 2017

10 ประเด็นที่
โดย alexiane74
ยาก
ที่นั่น 3 ปี
ยาก

BTS (KPOP)

26 ประเด็นที่
โดย Dadaachu
ปกติ
ที่นั่น 2 ปี
ปกติ

Blind Test : Trouver les musiques

10 ประเด็นที่
โดย nathan bg
ปกติ
ที่นั่น 5 ปี
ปกติ

Blind Test : Films cultes

10 ประเด็นที่
โดย helloh
ปกติ
ที่นั่น 5 ปี
ปกติ

Illusions d'optique

5 ประเด็นที่
โดย rosaline179
ง่าย
ที่นั่น 2 ปี
ง่าย

Disney

7 ประเด็นที่
โดย Mathis gamming
ปกติ
ที่นั่น 4 ปี
ปกติ

Blind Test : Qui chante ?

10 ประเด็นที่
โดย Nyabinghi
ปกติ
ที่นั่น 2 ปี
ปกติ

Blind Test : Manga opening

8 ประเด็นที่
โดย blubsico
ยาก
ที่นั่น 11 เดือน
ยาก

Blind Test : musiques Disney

30 ประเด็นที่
โดย PrincessMeg
ปกติ
ที่นั่น 4 ปี
ปกติ

Blind Test : Films cultes

15 ประเด็นที่
โดย zeoka
ง่าย
ที่นั่น 5 ปี
ง่าย

Blind Test : Génériques années 80/90

15 ประเด็นที่
โดย elodelu
ง่าย
ที่นั่น 2 ปี
ง่าย

Blind Test : Chansons simples

10 ประเด็นที่
โดย Charlotte_dhe
ปกติ
ที่นั่น 3 เดือน
ปกติ

Blind Test : Année 2019

5 ประเด็นที่
โดย Ap0husky
ปกติ
ที่นั่น 3 ปี
ปกติ

Blind Test : Séries

10 ประเด็นที่
โดย Saitama
ปกติ
ที่นั่น 2 ปี
ปกติ

Blind Test : Rap FR

10 ประเด็นที่
โดย Souy
ง่าย
ที่นั่น 3 ปี
ง่าย

Blind Test : Musiques 2015-2016

21 ประเด็นที่
โดย lenacamus
ง่าย
ที่นั่น 5 ปี
ง่าย

KPOP

10 ประเด็นที่
โดย ByunBaekhyun
หลาย
เล่นสด
QCHAT
วิดีโอแชทและเล่น
ลงทะเบียน
เต็มไปด้วยคุณสมบัติโดยการเป็นสมาชิก!