ได้รับเซลล์ประสาท

TopQuizz เพิ่มเติมที่คุณมีส่วนร่วมมากขึ้นคุณจะได้รับเซลล์ประสาท!

+100
เซลล์ประสาท
หนึ่งในคำถามของคุณที่มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์
+50
เซลล์ประสาท
TopQuizz การเชื่อมต่อ
+5
เซลล์ประสาท / วัน
เล่นแบบทดสอบ
+2
เซลล์ประสาท
+1
เซลล์ประสาท / คำตอบที่ถูกต้อง
+1
เซลล์ประสาท / คำตอบที่ถูกต้อง
ลบทดสอบการตีพิมพ์
-50
เซลล์ประสาท
ไม่มีการเชื่อมต่อ TopQuizz นานกว่า 7 วัน
-10
เซลล์ประสาท
เกินกว่า 7 วัน
-1
เซลล์ประสาท / วัน