Saneamento básico e seus impactos

IzabellaCosta123
55 ผู้เล่น
Quais os impactos são gerados pelo saneamento básico?
  • ที่สร้างไว้ 05/06/2019
  • ตีพิมพ์ 06/06/2019
  • แก้ไขเพิ่มเติม 05/06/2019
  • ความยาก เฉลี่ย
  • คำถามที่ 8
  • กระทู้ วิทยาศาสตร์


Pos ผู้เล่น คะแนน โครโน วันที่
ต่อไปนี้การจัดหมวดหมู่
โดย veronica haiduk
6 ผู้เล่น
โดย André Fernandez
3 571 ผู้เล่น
โดย Lyvia Gabriely
2 895 ผู้เล่น
โดย Naninha_Linda
3 530 ผู้เล่น
โดย daisyemax
4 798 ผู้เล่น
โดย Ana
3 558 ผู้เล่น
โดย gabriela rebello
2 ผู้เล่น
โดย Raiane fã de lucas
2 089 ผู้เล่น
โดย Ryan Lima
5 ผู้เล่น
โดย Nathália
4 827 ผู้เล่น
โดย Lahe viegas
3 749 ผู้เล่น
โดย Victoria
1 488 ผู้เล่น
โดย André Guilherme
2 426 ผู้เล่น
โดย esprit22
10 700 ผู้เล่น