Langage du Brésil

22 ผู้เล่น
Termes origiaires du Brésil dans leur langage courant
  • ที่สร้างไว้ 02/09/2017
  • ตีพิมพ์ 02/09/2017
  • แก้ไขเพิ่มเติม 02/09/2017
  • ความยาก ยาก
  • คำถามที่ 14
  • กระทู้ วัฒนธรรมต่างชาติ


Pos ผู้เล่น คะแนน โครโน วันที่
ต่อไปนี้การจัดหมวดหมู่
70 457 ผู้เล่น
โดย mae
49 100 ผู้เล่น
โดย Jeuxgeo
19 774 ผู้เล่น
โดย AdelineHoran22
29 717 ผู้เล่น
โดย SOSOFIA200
46 010 ผู้เล่น
โดย loveteamtalforever
54 809 ผู้เล่น
โดย M.Bourdin
8 287 ผู้เล่น
โดย leopard
66 089 ผู้เล่น
โดย topquizz24
23 879 ผู้เล่น
โดย M.Bourdin
5 938 ผู้เล่น
โดย Mathieu118
19 060 ผู้เล่น
โดย mamanick
25 121 ผู้เล่น
โดย adriranger
3 233 ผู้เล่น
โดย Emmache20
22 210 ผู้เล่น