Langage du Brésil

21 ผู้เล่น
Termes origiaires du Brésil dans leur langage courant
  • ที่สร้างไว้ 02/09/2017
  • ตีพิมพ์ 02/09/2017
  • แก้ไขเพิ่มเติม 02/09/2017
  • ความยาก ยาก
  • คำถามที่ 14
  • กระทู้ วัฒนธรรมต่างชาติ


Pos ผู้เล่น คะแนน โครโน วันที่
ต่อไปนี้การจัดหมวดหมู่
โดย mae
47 644 ผู้เล่น
66 991 ผู้เล่น
โดย AdelineHoran22
28 559 ผู้เล่น
โดย Jeuxgeo
17 919 ผู้เล่น
โดย SOSOFIA200
44 983 ผู้เล่น
โดย loveteamtalforever
54 442 ผู้เล่น
โดย topquizz24
23 192 ผู้เล่น
โดย leopard
65 118 ผู้เล่น
โดย adriranger
2 676 ผู้เล่น
โดย Jeremy25
319 ผู้เล่น
โดย GoodFoot
627 ผู้เล่น
โดย mamanick
24 630 ผู้เล่น
โดย topquizz24
10 617 ผู้เล่น
โดย Mathieu118
18 601 ผู้เล่น