Blind Test : Les dessins animés Disney

log11
2 596 ผู้เล่น
Chaque participant doit trouver le nom du dessin-animé le plus rapidement possible. Celui qui aura trouvé le plus de réponse gagnera !
  • ที่สร้างไว้ 20/03/2018
  • ตีพิมพ์ 21/03/2018
  • แก้ไขเพิ่มเติม 20/03/2018
  • ความยาก ง่าย
  • คำถามที่ 7
  • กระทู้ ทดสอบคนตาบอด


Pos ผู้เล่น คะแนน โครโน วันที่
ต่อไปนี้การจัดหมวดหมู่

คำถามนี้มีแทร็กเสียงที่คุณสามารถมีปัญหาบางอย่างที่จะแก้ปัญหาบางอย่าง

โดย Carlas
104 499 ผู้เล่น
โดย elodelu
152 169 ผู้เล่น
โดย Popcorn
41 734 ผู้เล่น
โดย cucureuils
84 079 ผู้เล่น
โดย JohnSteed
71 071 ผู้เล่น
โดย Makarita_10
70 986 ผู้เล่น
โดย lenny37
100 037 ผู้เล่น
โดย pjpeerthue
11 660 ผู้เล่น
โดย Jeuxgeo
26 759 ผู้เล่น
โดย totodu210
111 912 ผู้เล่น
โดย camille659
66 259 ผู้เล่น
โดย FLQVGDM
9 355 ผู้เล่น
โดย bruh91
45 821 ผู้เล่น
โดย Riakstel
39 253 ผู้เล่น