ปกติ
ที่นั่น 3 ปี
ปกติ

Orthographe

20 ประเด็นที่
โดย VALLY77
ง่าย
ที่นั่น 4 ปี
ง่าย

Langage SMS

5 ประเด็นที่
โดย Lenaetflavie
ยาก
ที่นั่น 3 ปี
ยาก

Langue française

10 ประเด็นที่
โดย Zany
ปกติ
ที่นั่น 2 ปี
ปกติ

Langage SMS

9 ประเด็นที่
โดย elpri
ง่าย
ที่นั่น 1 ปี
ง่าย

Prénom de fille, de garçon ou mixte ?

20 ประเด็นที่
โดย Sasou2345
ปกติ
ที่นั่น 6 เดือน
ปกติ

Le langage sms franglais (français&anglais)#1

6 ประเด็นที่
โดย Marie_63000
ปกติ
ที่นั่น 3 เดือน
ปกติ

Bio-

9 ประเด็นที่
โดย Dlez
ปกติ
ที่นั่น 3 เดือน
ปกติ

Ordre donné

11 ประเด็นที่
โดย Dlez
ยาก
ที่นั่น 2 เดือน
ยาก

Français Révision Brevet 2018

5 ประเด็นที่
โดย topquizz24
ยาก
ที่นั่น 4 ปี
ยาก

Crois-tu être bon en français

6 ประเด็นที่
โดย Lilou0506
ยาก
ที่นั่น 2 ปี
ยาก

English

10 ประเด็นที่
โดย Winnie04
ปกติ
ที่นั่น 2 เดือน
ปกติ

Orthographe

10 ประเด็นที่
โดย Illuminati
ง่าย
ที่นั่น 2 ปี
ง่าย

Langage texto

5 ประเด็นที่
โดย la souris du 73
ปกติ
ที่นั่น 4 ปี
ปกติ

Quizz d'expressions françaises

20 ประเด็นที่
โดย Roulito13
ปกติ
ที่นั่น 5 ปี
ปกติ

Vocabulaire français

10 ประเด็นที่
โดย aiglenoir
ปกติ
ที่นั่น 2 เดือน
ปกติ

Partir

10 ประเด็นที่
โดย Dlez
ปกติ
ที่นั่น 1 เดือน
ปกติ

Orthographe

9 ประเด็นที่
โดย patou0810
ปกติ
ที่นั่น 1 ปี
ปกติ

Mots de 2 lettres

11 ประเด็นที่
โดย Dlez
ปกติ
ที่นั่น 5 เดือน
ปกติ

Les contraires

15 ประเด็นที่
โดย damacaei92
ง่าย
ที่นั่น 6 เดือน
ง่าย

Proverbes avec des animaux

30 ประเด็นที่
โดย damacaei92
ปกติ
ที่นั่น 1 ปี
ปกติ

Ayo and Teo

6 ประเด็นที่
โดย graced7
หลาย
เล่นสด
QCHAT
วิดีโอแชทและเล่น
ลงทะเบียน
เต็มไปด้วยคุณสมบัติโดยการเป็นสมาชิก!