ปกติ
ที่นั่น 1 เดือน
ปกติ

Grammaire et orthographe

10 ประเด็นที่
โดย patou0810
ปกติ
ที่นั่น 4 ปี
ปกติ

Orthographe

20 ประเด็นที่
โดย VALLY77
ปกติ
ที่นั่น 1 วัน
ปกติ

Placez-les au bon endroit (5) : Prêt, pré, près - ...

8 ประเด็นที่
โดย keke33000
ง่าย
ที่นั่น 4 ปี
ง่าย

Langage SMS

5 ประเด็นที่
โดย Lenaetflavie
ยาก
ที่นั่น 4 ปี
ยาก

Langue française

10 ประเด็นที่
โดย Zany
ปกติ
ที่นั่น 3 วัน
ปกติ

Placez-les au bon endroit (2) : Tous, tout - 10A

8 ประเด็นที่
โดย keke33000
ปกติ
ที่นั่น 2 ปี
ปกติ

Langage SMS

9 ประเด็นที่
โดย elpri
ง่าย
ที่นั่น 1 ปี
ง่าย

Prénom de fille, de garçon ou mixte ?

20 ประเด็นที่
โดย Sasou2345
ปกติ
ที่นั่น 8 เดือน
ปกติ

Le langage sms franglais (français&anglais)#1

6 ประเด็นที่
โดย Marie_63000
ปกติ
ที่นั่น 3 วัน
ปกติ

Placez-les au bon endroit (1) : Mère, maire et mer...

8 ประเด็นที่
โดย keke33000
ปกติ
ที่นั่น 5 เดือน
ปกติ

Bio-

9 ประเด็นที่
โดย Dlez
ปกติ
ที่นั่น 2 วัน
ปกติ

Placez-les au bon endroit (3) : Père, pair, paire ...

8 ประเด็นที่
โดย keke33000
ยาก
ที่นั่น 4 ปี
ยาก

Crois-tu être bon en français

6 ประเด็นที่
โดย Lilou0506
ปกติ
ที่นั่น 5 เดือน
ปกติ

Ordre donné

11 ประเด็นที่
โดย Dlez
ปกติ
ที่นั่น 4 ปี
ปกติ

Quizz d'expressions françaises

20 ประเด็นที่
โดย Roulito13
ปกติ
ที่นั่น 2 วัน
ปกติ

Placez-les au bon endroit (4) : Peut, peux, peu - ...

8 ประเด็นที่
โดย keke33000
ปกติ
ที่นั่น 5 ปี
ปกติ

Vocabulaire français

10 ประเด็นที่
โดย aiglenoir
ยาก
ที่นั่น 2 ปี
ยาก

English

10 ประเด็นที่
โดย Winnie04
ง่าย
ที่นั่น 2 ปี
ง่าย

Langage texto

5 ประเด็นที่
โดย la souris du 73
ปกติ
ที่นั่น 1 ปี
ปกติ

Mots de 2 lettres

11 ประเด็นที่
โดย Dlez
ปกติ
ที่นั่น 2 สัปดาห์ที่
ปกติ

Avec Baby

8 ประเด็นที่
โดย Dlez
หลาย
เล่นสด
QCHAT
วิดีโอแชทและเล่น
ลงทะเบียน
เต็มไปด้วยคุณสมบัติโดยการเป็นสมาชิก!