ง่าย
ที่นั่น 9 ชั่วโมง
ง่าย

Ana Paula Ramalho da Silva Jacuru

15 ประเด็นที่
โดย Ana Paula Ramalho da Silva Jacuru...
ปกติ
ที่นั่น 22 ชั่วโมง
ปกติ

les prénoms

5 ประเด็นที่
โดย Titoupro
ปกติ
ที่นั่น 5 ปี
ปกติ

Orthographe

20 ประเด็นที่
โดย VALLY77
ปกติ
ที่นั่น 2 วัน
ปกติ

Harry Potter & School (lockdown!)

20 ประเด็นที่
โดย rostand6YD
ง่าย
ที่นั่น 5 ปี
ง่าย

Langage SMS

5 ประเด็นที่
โดย Lenaetflavie
ง่าย
ที่นั่น 5 วัน
ง่าย

Nom commun, Nom propre, Déterminant et piège

15 ประเด็นที่
โดย CE2CM1Lea
ปกติ
ที่นั่น 2 วัน
ปกติ

Trouver la syllabe

10 ประเด็นที่
โดย Seriesmimi
ยาก
ที่นั่น 5 ปี
ยาก

Langue française

10 ประเด็นที่
โดย Zany
ปกติ
ที่นั่น 1 ปี
ปกติ

Grammaire et orthographe

10 ประเด็นที่
โดย patou0810
ปกติ
ที่นั่น 3 ปี
ปกติ

Langage SMS

9 ประเด็นที่
โดย elpri
ปกติ
ที่นั่น 1 สัปดาห์
ปกติ

Les dictons et proverbes de France (27) - 12A

8 ประเด็นที่
โดย keke33000
ปกติ
ที่นั่น 1 สัปดาห์
ปกติ

Les mots se terminant par -dent

10 ประเด็นที่
โดย Zero
ปกติ
ที่นั่น 7 ปี
ปกติ

Vocabulaire français

10 ประเด็นที่
โดย aiglenoir
ยาก
ที่นั่น 6 ปี
ยาก

Crois-tu être bon en français

6 ประเด็นที่
โดย Lilou0506
ง่าย
ที่นั่น 4 เดือน
ง่าย

Métiers et professions

20 ประเด็นที่
โดย lemonde
ปกติ
ที่นั่น 6 ปี
ปกติ

Les compléments circonstanciels

5 ประเด็นที่
โดย jeauis
ง่าย
ที่นั่น 3 ปี
ง่าย

Prénom de fille, de garçon ou mixte ?

20 ประเด็นที่
โดย Sasou2345
ง่าย
ที่นั่น 7 วัน
ง่าย

Avant ou Après ? (8)

10 ประเด็นที่
โดย Zero
ง่าย
ที่นั่น 9 ปี
ง่าย

Finissez ces expressions

10 ประเด็นที่
โดย elodelu
ง่าย
ที่นั่น 8 ปี
ง่าย

Définitions, synonymes et orthographe

10 ประเด็นที่
โดย elodelu
ยาก
ที่นั่น 7 วัน
ยาก

Les allographes

10 ประเด็นที่
โดย Zero
ง่าย
ที่นั่น 8 ปี
ง่าย

Quelle est la bonne orthographe ?

9 ประเด็นที่
โดย leopard
ปกติ
ที่นั่น 3 เดือน
ปกติ

De l'Anglais au Français

20 ประเด็นที่
โดย Dlez
ปกติ
ที่นั่น 5 ปี
ปกติ

Les figures de style - Français - 3ème

8 ประเด็นที่
โดย FlyingCookie
ปกติ
ที่นั่น 2 ปี
ปกติ

Le langage sms franglais (français&anglais)#1

6 ประเด็นที่
โดย Marie_63000
ง่าย
ที่นั่น 1 เดือน
ง่าย

Les mots

10 ประเด็นที่
โดย c.descamps
ปกติ
ที่นั่น 3 สัปดาห์ที่
ปกติ

Mots se terminant par "ie" - 12A

8 ประเด็นที่
โดย keke33000
ปกติ
ที่นั่น 2 สัปดาห์ที่
ปกติ

Conjuguer

6 ประเด็นที่
โดย Le maître ILIAN
ง่าย
ที่นั่น 7 ปี
ง่าย

Sur le langage sms

5 ประเด็นที่
โดย ruby
ง่าย
ที่นั่น 2 ปี
ง่าย

L'accueil téléphonique et vous

9 ประเด็นที่
โดย CD03
ง่าย
ที่นั่น 1 สัปดาห์
ง่าย

Le conditionnel présent

5 ประเด็นที่
โดย lafhail
ปกติ
ที่นั่น 3 เดือน
ปกติ

Prénoms dans les expressions

10 ประเด็นที่
โดย Dlez
ง่าย
ที่นั่น 9 ปี
ง่าย

Le français

8 ประเด็นที่
โดย leopard
ปกติ
ที่นั่น 1 เดือน
ปกติ

Parties du corps

5 ประเด็นที่
โดย Triflu
ยาก
ที่นั่น 4 ปี
ยาก

English

10 ประเด็นที่
โดย Winnie04
ง่าย
ที่นั่น 2 เดือน
ง่าย

Langage SMS #1

18 ประเด็นที่
โดย Play91
ปกติ
ที่นั่น 6 ปี
ปกติ

Bonne orthographe ou pas ?

11 ประเด็นที่
โดย HoangBao
ยาก
ที่นั่น 1 สัปดาห์
ยาก

La nouvelle (réalisé par Lafhail Bouchta)

5 ประเด็นที่
โดย lafhaile
ยาก
ที่นั่น 5 ปี
ยาก

La dictée la plus dure du monde

8 ประเด็นที่
โดย mel2
ง่าย
ที่นั่น 1 สัปดาห์
ง่าย

L'un, l'autre ou les deux ? (6)

12 ประเด็นที่
โดย Zero