ง่าย
ที่นั่น 1 เดือน
ง่าย

Blind Test : Chansons simples

10 ประเด็นที่
โดย Charlotte_dhe
ง่าย
ที่นั่น 3 ปี
ง่าย

Blind Test : Disney

10 ประเด็นที่
โดย elodelu
ปกติ
ที่นั่น 1 ปี
ปกติ

Oui ou non (3)

14 ประเด็นที่
โดย keke33000
ปกติ
ที่นั่น 1 เดือน
ปกติ

Blind Test

5 ประเด็นที่
โดย deltamini2002
ยาก
ที่นั่น 1 ปี
ยาก

Disney

22 ประเด็นที่
โดย Thaelys
ง่าย
ที่นั่น 1 เดือน
ง่าย

Blind Test : Musique 2017

6 ประเด็นที่
โดย cathy141202
ง่าย
ที่นั่น 12 เดือน
ง่าย

Marques

10 ประเด็นที่
ง่าย
ที่นั่น 3 ปี
ง่าย

Qui chante quoi ?

5 ประเด็นที่
โดย Itachi09
ง่าย
ที่นั่น 8 เดือน
ง่าย

Connais-tu les personnage des films Harry Potter ?

26 ประเด็นที่
โดย Riakstel
ปกติ
ที่นั่น 2 เดือน
ปกติ

Blind Test : Qui chante ? 3

16 ประเด็นที่
ง่าย
ที่นั่น 3 ปี
ง่าย

Qui est-ce ?

5 ประเด็นที่
โดย totodu210
ง่าย
ที่นั่น 8 ชั่วโมง
ง่าย

Films

5 ประเด็นที่
โดย dzpower
ปกติ
ที่นั่น 1 ปี
ปกติ

Yo soy Luna

12 ประเด็นที่
โดย topi
ยาก
ที่นั่น 6 เดือน
ยาก

Les marques

8 ประเด็นที่
โดย L'or Madi
ปกติ
ที่นั่น 1 ปี
ปกติ

Connais-tu bien les Somber Jann ? Tome 2

14 ประเด็นที่
โดย Melinaa
ยาก
ที่นั่น 1 เดือน
ยาก

Manga

10 ประเด็นที่
โดย Ghost71
ปกติ
ที่นั่น 3 ปี
ปกติ

Illusions

10 ประเด็นที่
โดย kimpossible
ยาก
ที่นั่น 2 ปี
ยาก

Questions les plus dures

12 ประเด็นที่
โดย qlandureau
ปกติ
ที่นั่น 1 ปี
ปกติ

Méchants du cinéma

5 ประเด็นที่
โดย topquizz24
ปกติ
ที่นั่น 3 ปี
ปกติ

Illusions d'optique

5 ประเด็นที่
โดย rosaline179
ปกติ
ที่นั่น 1 เดือน
ปกติ

Blind Test : Rap 2017

9 ประเด็นที่
โดย 92zer